Logga in
Logga in

Väg 148 Bro Nu ställer vi ut vägplanen för väg 148, Bro, för granskning

Vi planerar att bredda vägen och bygga en ny gångväg i Bro samt bygga om och förbättra tre busshållplatser. Förslaget går nu ut på granskning.

Vi planerar att bredda vägen och bygga en ny gångväg i Bro. Det ingår även att bygga om och förbättra busshållplatserna i Tingsbrogården, Ekes och Martebo vägskäl. Syftet är att öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten.

Nu ställer vi ut vägplanen för granskning. Syftet med granskningen är ett att samla in synpunkter på vägplanen från dem som berörs, såsom sakägare, allmänhet, organisationer och myndigheter.

Granskningsperioden är öppen från den 19 mars till den 19 april 2024.

Handlingarna finns tillgängliga här på webben i fliken Aktuella handlingar på sidan för Dokument.

Under granskningsperioden finns handlingarna även tillgängliga på följande platser:

  • Trafikverket Region Östras Lokalkontor Visby, Broväg 10, Visby,
  • Region Gotland, Visborgsallén 19, Visby.

Välkommen med dina synpunkter

Fram till den 19 april 2024 kan du lämna dina synpunkter via e-post till investeringsprojekt@trafikverket.se eller via brev till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge.

Ange ärendenummer: TRV 2022/18587.

Tack för att du bidrar!