Logga in
Logga in

Väg 148 Bro Välkommen på samråd och öppet hus om väg 148 i Bro

Trafikverket planerar att göra åtgärder för att höja trafiksäkerheten längs väg 148 i Bro. Nu samråder vi om vägplanen och bjuder in till öppet hus för att berätta om projektet och få veta vad du tycker. Varmt välkommen!

Vi planerar att bredda vägen och bygga en ny gångväg i Bro. Det ingår även att bygga om och förbättra busshållplatserna i Tingsbrogården, Ekes och Martebo vägskäl. Syftet är att öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten.

Samråd

Nu samråder vi om vägplanen som vi håller på att ta fram. Samrådsmaterialet visar översiktligt områdets förutsättningar, vilka åtgärder som planeras samt vilka konsekvenser detta bedöms få för människa och miljö.

Samrådet syftar till att ge och få information. Syftet är att allmänheten såväl som myndigheter och organisationer ska kunna bidra med sin kunskap om förhållanden som är viktiga att ta hänsyn till i arbetet. Efter samrådsperioden arbetar vi vidare med handlingarna med stöd av inkomna synpunkter.

Öppet hus den 11 maj

Varmt välkommen på öppet hus, torsdagen den 11 maj klockan 18.00–20.00 i Bro bygdegårdsförening. Adressen är Bro Annex 169 intill Bro kyrka.

Plats för handlingar

Du kan ta det av handlingarna i fliken Aktuella handlingar på sidan för dokument.

Lämna dina synpunkter senast den 30 maj

Samrådsperioden pågår mellan tisdagen den 2 maj och tisdagen den 30 maj. Du kan lämna synpunkter på följande sätt:

  • Mejla oss på investeringsprojekt@trafikverket.se.
  • Skriva ett brev och posta till: Trafikverket, Ärendemottagningen, Investering, Box 810, 781 28 Borlänge.

Ange ärendenummer TRV 2022/18587.

Du kan även lämna synpunkter här på webben.

Tack för att du bidrar!