Logga in
Logga in

Väg 148 Lärbro Gång- och cykelväg Projektet i Lärbro kan inte antas ha betydande miljöpåverkan

Vi planerar att förbättra trafiksäkerheten och vattenskyddet längs väg 148 i Lärbro. Nu har länsstyrelsen fattat beslut om att projektets förslag till vägplan inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Under förra året hade vi ett tidigt samråd och sedan lämnade vi ett underlag till länsstyrelsen för att de skulle kunna avgöra om projektet kan tänkas ha en betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen har nu gett oss beskedet att projektet inte kan medföra betydande miljöpåverkan. Deras beslut innebär att vi inte behöver ta fram en så kallad miljökonsekvensbeskrivning. 

Vad händer nu?

Nästa steg i processen är att ta fram projektets samrådshandling. Den kommer du att kunna ta del av under kommande samråd som vi planerar att genomföra under år 2024.

Du kommer att kunna läsa om samrådet i lokaltidningarna, Gotlands Tidningar och Gotlands Allehanda. I samband med samrådet kommer du att kunna ta del av information och handlingar här på webben. Berörda fastighetsägare, organisationer och myndigheter får information via brev.