Logga in
Logga in

Väg 148 Lärbro Gång- och cykelväg Välkommen på samråd och öppet hus om väg 148 i Lärbro

Trafikverket planerar att göra åtgärder för bättre trafiksäkerhet längs väg 148 i Lärbro samt vattenskyddsåtgärder. Nu samråder vi inför länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan. Vi bjuder även in till öppet hus.

Vi planerar att bygga en helt ny gång- och cykelväg, en gångväg samt att göra om korsningen med väg 149. Det ingår även att förbättra kvaliteten på vattenskyddet vid Lärbros vattenskyddsområde.

Syftet är att öka säkerheten för alla trafikanter, förbättra framkomligheten och bidra till bättre vattenskydd.

Samråd

Nu samråder vi om vägplanen inför länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan. Samrådsunderlaget visar översiktligt områdets förutsättningar, vilka åtgärder som planeras samt vilka konsekvenser detta bedöms få för människa och miljö.

Samrådet syftar till att ge och få information. Syftet är att allmänheten såväl som myndigheter och organisationer ska kunna bidra med sin kunskap om förhållanden som är viktiga att ta hänsyn till i arbetet. Efter samrådsperioden arbetar vi vidare med handlingarna med stöd av inkomna synpunkter.

Öppet hus den 7 november

Vi bjuder in till ett öppet hus för att berätta mer om projektet och få veta vad du tycker. Varmt välkommen!

Tid och plats: Måndagen den 7 november 2022 kl. 17.30–19.30 i Korsbygården, Lärbro.

Plats för handlingar

Du kan ta del av samrådsunderlaget i fliken Aktuella handlingar på sidan för Dokument. 

Från den 24 oktober finns underlaget också på Trafikverkets lokalkontor, Broväg 10B, Visby.

Lämna dina synpunkter senast den 14 november

Samrådsperioden pågår mellan måndagen den 24 oktober och söndagen den 13 november. Du kan lämna synpunkter på följande sätt:

Mejla oss på investeringsprojekt@trafikverket.se.

Skriva ett brev och posta till: Trafikverket, Ärendemottagningen, Investering, Box 810, 781 28 Borlänge.

Ange ärendenummer TRV 2021/139752.

Du kan även lämna synpunkter här på webben.

Tack för att du bidrar!