Logga in
Logga in

Halland Bro över Västkustbanan, del av Södra infarten etapp 2

Vi planerar att bygga en ny vägbro över Västkustbanan i Halmstad. Projektet är ett samarbete med Halmstads kommun.

Vad?

Bro över Västkustbanan, del av Södra infarten etapp 2.

Varför?

Del av projektet Södra infarten som ska förbättra trafiksäkerheten och boendemiljön, samt gynna näringslivet i Halmstad och skapa förutsättningar för positiv stadsutveckling.

Nuläge

Planering och samordning mellan delprojekten i Södra infarten.

Om projektet

Vi planerar att bygga en ny vägbro över befintlig järnvägsanläggning över Västkustbanan. I och med arbetet med vägbron planerar vi även att rusta upp järnvägsanläggningen med bland annat nya kontaktledningsstolpar. När arbetet med bron är klart kommer vi lämna över underhållsansvaret till Halmstads kommun. 

Halmstads kommun håller på att genomföra ett nytt infrastrukturprojekt som kallas Södra infarten etapp 2. Projektet omfattar Södra infartens huvudsträckning utmed Västkustbanan, från Montörgatan i söder till Stålverksgatan i norr.

Tidsplan

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

1 Projektering Våren 2024

2 Upphandling av entreprenör Våren 2025

3 Planerad byggnation Påbörjas i början av 2026

Södra infarten, etapp 2

Läs mer om infrastrukturprojekt Södra infarten på Halmstad kommuns webbplats. Se länk nedan.
Södra infarten, etapp 2.

Kontakt

Hanna Elofson

Telefon: +46 10-123 25 18