Logga in
Logga in

Halmstad växer

Här har vi samlat kortfattad information om tre av Trafikverkets projekt i och kring Halmstad de kommande åren.

Med sina drygt 100 000 invånare är Halmstad en viktig knutpunkt i regionen.
Här har vi samlat kortfattad information om tre av Trafikverkets projekt i och kring Halmstad de kommande åren.
Läs mer detaljerad information på respektive projektsida via länkarna längre ned på denna sida.

Länkar till Halmstads kommuns webbplats finns också längre ned på denna sida.

Halmstad C, bangårdsombyggnad

Vi planerar för att bygga om Halmstad C för att kunna ta hand om fler resenärer via järnvägen på nya, tillgänglighetsanpassade plattformar, och öka säkerheten genom att bygga planskilda gång- och cykelvägar. Vi planerar även att rusta upp hela järnvägsanläggningen på stationen.

Projektet genomförs i samarbete med Halmstads kommun och Region Halland för att skapa ett bättre resecentrum och möjliggöra utveckling av centrala Halmstad samt för att möta den ökande mängden persontågtrafik som planeras

Bro över Västkustbanan, del av Södra infarten etapp 2

Vi planerar att bygga en ny vägbro över Västkustbanan i Halmstad. I och med arbetet med vägbron planerar vi även att rusta upp järnvägsanläggningen med bland annat nya kontaktledningsstolpar. 

Halmstads kommun håller på att genomföra ett nytt infrastrukturprojekt som kallas Södra infarten etapp 2. Vårt projekt, som omfattar den nya vägbron och de nya kontaktledningsstolparna, är ett samarbete med Halmstads kommun.

Gång- och cykeltunnel vid Fredsgatan, Halmstad

Vi ska bygga en ny gång- och cykeltunnel för en säkrare trafiksituation vid Fredsgatan, i samarbete med Halmstad kommun.

Den nya gång- och cykeltunneln kommer att minska restiden och höja säkerheten för oskyddade trafikanter så som gående och cyklister. Åtgärden är ett led i att minska spårspring och störningar för tågtrafiken.

 

Kontakt

Per Serrander

Projektledare för Halmstad C, bangårdsombyggnad

Telefon: +46 10-123 26 54

Hanna Elofson

Projektledare för Bro över Västkustbanan, del av Södra infarten etapp 2

Telefon: +46 10-123 25 18

Mattias Frömo

Projektledare för Gång- och cykeltunnel vid Fredsgatan, Halmstad

Telefon: +46 10-123 86 63