Logga in
Logga in

Halland Gång- och cykeltunnel vid Fredsgatan, Halmstad

Vi ska bygga en ny gång- och cykeltunnel för en säkrare trafiksituation vid Fredsgatan, i samarbete med Halmstad kommun.

Vad?

Bygga en ny gång- och cykeltunnel, samt ändra färdvägar och parkeringsplatser vid Fredsgatan.

Varför?

Öka trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter.

Nuläge

Framtagning av projekteringsunderlag.

Om projektet

Den nya gång- och cykeltunneln kommer att minska restiden och höja säkerheten för oskyddade trafikanter så som gående och cyklister. Åtgärden är ett led i att minska spårspring och störningar för tågtrafiken. För övrig trafik ändras färdvägar liksom parkeringsplatser på både västra och östra sidan av järnvägen.

Det kan finnas risk för buller och vibrationsstörningar under byggtiden. Projektet vilar på ett medfinansieringsavtal mellan Trafikverket och Halmstad Kommun.

Tidsplan

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

1 Vattenutredning Preliminärt klart hösten 2024

2 Byggstart Preliminärt höst 2024

3 Brolansering Preliminärt höst 2026

4 Klart Preliminärt sommar 2027

Tunnel under järnvägen och bebyggelse vid Fredsgatan

Läs mer om tunnel under järnvägen och bebyggelse vid Fredsgatan på Halmstads kommuns webbplats. Se länk nedan.
Tunnel under järnvägen och bebyggelse vid Fredsgatan.

Kontakt

Mattias Frömo

Projektledare

Telefon: +46 10-123 86 63