Logga in
Logga in

Halland Halmstad C, bangårdsombyggnad

Vi planerar för att bygga om Halmstad C så att det blir enklare att korsa järnvägsområdet med planskilda gång- och cykelvägar och nya plattformar. Vi planerar även rusta upp hela järnvägsanläggningen på stationen.

Vad?

Förnya, modernisera och rusta upp Halmstad C.

Varför?

För att förbättra säkerheten, tillgängligheten och kapaciteten för trafiken och resenärer.

Nuläge

Framtagande av Järnvägsplan och systemhandling.

Om projektet

Vi ska bygga om Halmstad C station för att öka kapaciteten, säkerheten, robustheten och minska barriäreffekterna av järnvägen. Projektet genomförs i samarbete med Halmstads kommun för att skapa ett bättre resecentrum och möjliggöra utveckling av centrala Halmstad samt för att möta den ökade mängden persontågtrafik som planeras.

Vi kommer byta hela järnvägsanläggningen på Halmstad C med spår, kontaktledning och växlar samt modernisera signalsystemet genom ett signalställverksbyte. Dessutom kommer vi att förbättra tillgängligheten och funktionerna på stationsområdet genom att bygga nya tillgänglighetsanpassade plattformar samt två planskilldheter med anslutning till plattformarna, en gång och cykelväg under järnvägen och en gångbro över järnvägen planeras.

Halmstad växer 

Halmstad växer och järnvägen får ökad betydelse. Med sina drygt 100000 invånare är Halmstad en viktig knutpunkt i regionen. Vi behöver utveckla stationsmiljön på Halmstad C så att fler kan åka kollektivt. Trafiken väntas generellt öka med cirka 20 procent norrut och cirka 50 procent söderut på Västkustbanan till 2040.

Förbättrad trafiksäkerhet och tillgänglighet

För att klara av framtidens trafik krävs anpassningar på bangården. Bland annat behöver perrongerna breddas samt broar och tunnlar för att nå dessa. Med hissar och rulltrappor tillgänglighetsanpassas stationsmiljön så att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Aktuellt

Nu börjar arbetet med framtagande av järnvägsplanen

Trafikverket har tecknat avtal med Norconsult som ska ta fram järnvägsplan, systemhandling, förfrågningsunderlag för signalställverksbyte samt förfrågningsunderlag för bangårdsombyggnaden.

Arbetet framöver

Norconsult kommer utföra flertalet inventeringar och utredningar runt Halmstad C samt utmed järnvägen mellan Furet och Kistinge. Dessa kommer ligga till grund för järnvägsplanen. Mer information om planprocessen: Planläggningsprocessen - Bransch (trafikverket.se)

Tidsplan

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

1 Samråd mitten 2025

2 Granskning av järnvägsplan slutet av 2025

3 Byggstart ställverksbyte 2026

4 Byggstart bangårdsombyggnad 2028/2029

Stationsstaden

Halmstads kommun planerar för att bygga fler nya bostäder i området nära Halmstad C. Projektet, som kallas Stationsstaden, ska bygga bostäder, kontor och parkeringshus längs Bolmensgatan och Stationsgatan.
Läs mer om Stationsstaden på Halmstads kommuns webbplats. Se länk nedan.
Stations­staden – en kommande mötesplats mitt i stan

Kontakt

Per Serrander

Projektledare

Telefon: +46 10-123 26 54

Anders Cinthio

Biträdande projektledare

Telefon: +46 10-123 20 24