Logga in
Logga in

Länsstyrelsens beslut om dispens har överklagats

I en tidigare nyhet berättade vi att Länsstyrelsen beviljat Trafikverket dispens för ett stort antal arter för att nya Onsalavägen ska kunna byggas. Nu har beslutet överklagats av fyra föreningar.

Inte helt oväntat överklagades Länsstyrelsens beslut att bevilja dispens avseende 4 och 6 §§ artskyddsförordningen gällande fåglar, groddjur, kräldjur och fladdermöss i samband med vägbygget av väg 940. Det är föreningarna Värna Onsala, Naturskyddsföreningen i Kungsbacka, Göteborgs Ornitologiska Förening och BirdLife Sverige som har överklagat beslutet.

Samtliga överklaganden har kommit in till Länsstyrelsen i tid, det vill säga inom tre veckor från det att man tagit del av beslutet. Därefter skickas underlaget vidare till Mark- och miljödomstolen för prövning. Föreningarna har begärt anstånd om att utveckla talan till och med den 30 september vilket innebär att MMD kan börja sin handläggning tidigast den 3 oktober – förutsatt att domstolen omgående har tid för vårt ärende.

Klicka här för att läsa Länsstyrelsens dispensbeslut