Logga in
Logga in

Väg 940, Onsalavägen, nybyggnad Byggstart tidigast hösten 2024

Vi har tidigare haft förhoppningar om att kunna börja bygga den nya Onsalavägen under hösten 2023. Men pågående domstolsprövning i Mark- och Miljödomstolen gör att byggstarten behöver flyttas fram ett år.

Som du kanske känner till har Länsstyrelsen beviljat Trafikverket dispens för ett stort antal arter för att nya Onsalavägen ska kunna byggas. Detta beslut har därefter överklagats till Mark- och Miljödomstolen (MMD). Domstolens handläggningstider är inte reglerade och de varierar för olika typer av mål. Vår bedömning är att det kommer att ta cirka ett år för domstolsprövning av vårt mål och en dom från MMD förväntas komma hösten 2023.

Under förutsättning att det blir en positiv dom som meddelas av MMD kan byggstarten av den nya Onsalavägen ske tidigast hösten 2024. Innan vägbygget kan starta måste nämligen arkeologer undersöka 10 fornlämningsområden som ligger i det fastställda vägområdet. Detta arbete planeras under våren och sommaren 2024. Skulle däremot den väntade domen överklagas och prövas i den högre instansen Mark- och Miljööverdomstolen (MÖD) riskerar byggstarten att fördröjas ytterligare.