Logga in
Logga in

Väg 940, Onsalavägen, nybyggnad Mark- och miljööverdomstolen har sagt sitt: överklagad dom om dispensmålet tas inte till prövning

I januari kom Mark- och miljööverdomstolens beslut om att inte ge prövningstillstånd i det mål som handlar om länsstyrelsens beviljade dispens för en mängd arter. Det innebär att Mark- och miljödomstolens dom står fast.

I en tidigare nyhet från juni 2022 har vi skrivit om att den dispens som länsstyrelsen beviljade för en mängd olika arter överklagades till Mark- och miljödomstolen (MMD). MMD avslog alla överklaganden förutom de två som avsåg fågelarterna gröngöling och mindre hackspett. Domen från Mark- och miljödomstolen överklagades därefter av motparterna till Mark- och miljööverdomstolen (MÖD). Nu har således beslutet från MÖD kommit och man beviljar inte prövningstillstånd i dispensmålet. Det innebär att Mark- och miljödomstolens dom vinner laga kraft – och länsstyrelsen fortsätter att handlägga Trafikverkets dispensansökan för gröngöling och mindre hackspett.

Du kan läsa mer om bakgrunden till detta domstolsärende i tidigare nyhet från juni 2023.

Här kan du läsa Mark- och miljööverdomstolens dom från den 22 januari 2024.