Logga in
Logga in

Konst under byggtid

Tillfällig konst på byggplatserna öppnar upp för samtal både om det vi bygger och om Varbergs utveckling i stort.

Projektet Konst under byggtid genomförs på tre platser under 2021–2023 och innebär att byggplank och intilliggande områden tillfälligt pryds av konst i olika former. Initiativet kommer från Trafikverket och Varbergs kommun i samråd med Statens konstråd.

Tanken är att konsten ska ge en god upplevelse av området fast vi bygger. Vi vill också att byggplanken ska bli en attraktion i sig med aktiviteter som väcker nyfikenhet och skapar möten, samtal och reflektion kring möjligheterna med tunnel, järnvägsbygge och en stad i förändring.

Res i tid och rum på Västra Vallgatan

På några ställen på planken vid Västra Vallgatan mellan Engelbrektsgatan och Otto Torells gata samt i gångpassagen till och från stationen har fönster blivit tittskåp.

Konstnär Johannes Helldén har tillsammans med Frans Magnusson och Jonas Runberger White arkitekter skapat en temporär zon för spekulation i tid och rum i varje tittskåp. Minnen och berättelser från Varbergare har samlats in och sedan vävas in i skapandet av nya utsikter på planket utanför byggområdet Järnvägsparken i centrala Varberg.

 

Ska vi leka i Engelska parken?

Ana Carolina Fleming heter konstnären som gjort den stora muralmålningen med titeln Ska vi leka på byggplanken mot Engelska parken i Varberg.

Konstverket gestaltar frågan om hur tunnelbygget kommer att prägla stadens framtid med hjälp av barnfigurer som framför en tunnelmynning leker med räls och tåg mot bakgrund av Varbergstypiska motiv. Konstverket beräknas finnas kvar fram till åtminstone hösten 2022.

Kontakt

Varbergstunneln