Logga in
Logga in

Varbergstunneln Cykelparkeringar i tre containrar stängs

Måndagen den 14 november kommer vi att ta bort tre containrar med cykelställ på Västra Vallgatan vid bussterminalen.

Det är de tre containrarna längst norrut som vi behöver ta bort i och med att vår produktion går framåt och vi behöver mer yta.

Istället hänvisar vi till alternativa cykelparkeringar i området, till exempel på andra sidan av bussterminalen samt vid korsningarna Kungsgatan-Magasinsgatan och Kungsgatan-Eskilsgatan.