Logga in
Logga in

Varbergstunneln Servicetunneln är klar

En stor och viktig milstolpe för projektet utfördes den 21 december. En sista sprängning i servicetunneln gav genomslag och den är nu klar.

Servicetunneln, som under färdigställandet av Varbergstunneln kommer att fungera som en transporttunneln för fordon och arbetsmaskiner, är nu klar.

Den sista sprängningen gjordes dagarna före jul 2022. 

Möttes på mitten

Tunneln är byggd från två olika håll, från söder och norr, och de olika tunneldelarna möttes på mitten. När den sista sprängsalvan detonerade den 21 december var genomslaget ett faktum.

– Genomslaget av servicetunneln gick bra. Detta är en stor milstolpe i projektet och nu återstår endast att spränga klart cirka 400 meter av tågtunneln. Arbetet som vi nu har gjort kommer att underlätta för återstående bergarbeten med installationer och tätning som kommer pågå fram till sommaren 2023. Tack för ert stora tålamod hittills, säger Kenneth Rosell, Trafikverket och delprojektledare tunnel.

Såg ljuset i tunneln

Fronterna i servicetunneln möttes i höjd med Rodhes väg/Mariedal och det är också här som de återstående tunnelfronterna kommer att mötas.  Längden på salvan var cirka fyra meter och borrhålen fylldes med cirka 500 kilo sprängmedel. Klockan 12.45 sprängdes salvan av och när dimman från spränggaserna lagt sig kunde det konstateras att vi såg ljuset genom servicetunneln.

– I augusti hade vi 570 meter kvar att spränga och jag tror inte att någon trodde att vi skulle klara detta innan årsskiftet. Men vi har gjort en rejäl upphämtning och jag vill tacka alla som har varit med och bidragit till detta, säger Johan Asplund, blockchef bergtunnel på Implenia.

Servicetunneln kommer, när hela tunnelbygget i Varberg är klart, också att användas som räddningstunnel.