Logga in
Logga in

Varbergstunneln Tågstopp genom Varberg 11-13 november

Torsdag natt klockan 24:00 stängs tågtrafiken genom Varberg på grund av arbeten dygnet runt på och intill järnvägen. Arbetet är klart söndag natt klockan 24:00. Hallandstrafiken kör ersättningsbussar.

— Vi kommer att arbeta dygnet runt på järnvägen med spårbyten samt signal- och kontaktledningarbeten. Dels på den nya godsbangården norr om Getteröbron, dels söder om bron ner mot Varbergs station. I projektets södra ände, vid Vareborg och Hamra, ska vi förbereda vid inkopplingszonen där den befintliga järnvägen och det nya dubbelspåret ska mötas, säger Stephan Larsson, Trafikverket och delprojektledare järnväg Varbergstunneln.

Utöver jobb på järnvägen så passar projektet också på att göra olika mark- och VA-arbeten samt markundersökningsarbeten i spårområdet mellan Södra Hamnvägen och Hamra. 

Trafikverket i stort kommer också passa på att göra en del underhållsarbeten på sträckan när tågtrafiken är avstängd.

— Det är en stor fördel för tågtrafiken att vi som projekt och Trafikverkets avdelning Underhåll samordnar arbeten på och intill järnvägen. Vi stör också tågtrafiken minst när vi arbetar på nätter och helger , säger Stephan Larsson. 

Stundvis kan det bli begränsad framkomlighet vid järnvägskorsningen vid Vareborg på grund av tunga transporter.

I Hallandstrafikens app kan du se ersättningstrafiken under perioden.