Logga in
Logga in

Varbergstunneln Begränsad framkomlighet under bro vid Österleden

Det är begränsad framkomlighet under järnvägsbron över Österleden mellan den 2:a och 3:e maj samt den 8:e till 12:e maj. Detta beror på att vi ska utföra olika arbeten på bron, bland annat montering av skärmar på sidorna av bron.

Tider för arbetena

Arbetena kommer ske under tisdag och onsdag natt klockan 18.00-06.00. Vecka 19  är arbetstiderna måndag-fredag klockan 09.00-15.00 samt 18.00-05.00.

Under tiden som arbetena pågår kommer ett körfält i taget vara avstängt under bron och flaggvakter kommer att dirigera trafiken. Även på gång- och cykelbanan kommer framkomligheten vara begränsad.

Kör försiktigt förbi arbetet

Vi ber dig att köra försiktigt för allas säkerhet och vara uppmärksam på flaggvakternas instruktioner om du passerar arbetena.