Logga in
Logga in

Varbergstunneln Historisk dag när Varberg får en tunnel

Fredagen den 26 maj sprängdes den allra sista salvan i tågtunneln. Med ett tryck på knappen avlossades den sista sprängsalvan på 1,5 ton sprängmedel och den sista biten berg på drygt 5,5 meter sprängdes loss.

Den första sprängningen för tunneln gjordes 28 maj 2020 och efter tre år, 1100 sprängsalvor och en miljon kilo sprängmedel senare är äntligen både tåg- och servicetunneln färdigsprängda. Servicetunneln blev färdig 21 december förra året.

–Det känns historiskt att vi sprängt klart tunneln under centrum i Varberg. Nu fortsätter vi att bygga färdigt och göra de installationer som behövs för att tågen ska kunna rulla på dubbelspåret sommaren 2025, säger Johan Hjertström, projektchef Varbergstunneln.

Arbetet ovan mark

Projektet håller på för fullt med gjutningar i tråget samt formar och gjuter för betongtunneln i norra tågtunnelmynningen. I södra mynningen är tråget och betongkonstruktionen för tågtunneln klar och arbetena med servicetunneln pågår. Här håller vi också på med att montera bullerskydd utmed järnvägens sträckning, montera kontaktledningar samt underballast i form av makadam.

­–På det stora hela rullar arbetet på väldigt bra just nu. Jag ser fram emot att vi har färdigställt större delen av betongkonstruktionerna i norr mot slutet av året, säger Johan Hjertström.

–Vi har dock utmaningar kvar och väntar bland annat på en miljödom om ett utökat tillstånd att leda bort grundvatten i driftskedet. Men just nu får vi passa på att njuta av att vi har en färdigsprängd tunnel och att sprängningarna är helt klara för Varbergsborna, avslutar Johan Hjertström.

Fakta om tunneln:

  • Bergtunneln är cirka 2,8 km lång och består av två parallella tunnlar: en större spårtunnel och en mindre service- och räddningstunnel.
  • Mellan spår- och servicetunneln finns det 10 tvärtunnlar med 300 meters mellanrum.
  • Spårtunneln är 13 meter bred och 9-10 meter hög. Genom spårtunneln kommer det gå två parallella spår, utan skiljevägg emellan.
  • Vi har sprängt ut totalt cirka 420 000 m3 berg ur bergtunneln.
  • Arbetsstyrkan som har jobbat med tunneldrivningen har som mest bestått av 51 yrkesarbetare (som har jobbat i skift, vissa har även jobbat natt) och 16 tjänstemän (utsättare, arbetsledare och projektingenjörer).
  • Under tunneldrivningen har vi haft fyra tunnelborriggar i tunneln som har borrat för förinjektering, sprängning, bergbult, kontaktledningsfundament och bult för dränmattor. De heter Ingeborg, Therese, Solveig och Birgitta.