Logga in
Logga in

Varbergstunneln Konst på trågväggen i framtida stationen

Amarcord heter det nya konstverket som ska pryda trågväggen på den västra sidan av plattformarna när projekt Varbergstunneln är klart. Temat är hav och horisont.

Materialet är framtaget för att passa in i järnvägsmiljön och för att skapa en effektfull känsla.

–Gestaltningen av konstverket rimmar nu väl med våra krav vi har när det gäller material, hållbarhet och akustik. Varbergs station får ett fint och bestående konstverk, säger Johan Hjertström, Trafikverket och projektchef för Varbergstunneln.

Konstnären som ska uppföra verket heter Juri Markkula. Grundkonceptet är en horisontlinje som löper längs med perrongen och skapar en mental bild av västerhavets färg och ljusskiftningar.

Gestaltningen blir med sin sträckning horisontellt också en del av landmärket och utsikten från staden.

–Det känns verkligen jättekul att göra detta. Varberg har vissa likheter som kuststad med min hemstad Visby. Havshorisonten, som konstverket ska gestalta, är också min utsikt dagligen från där jag bor. Det är intressant att få arbeta med den stora skalan på trågväggen och att jag får möjlighet att testa nytt material i form av sträckmetall och en effektfärg som jag använt mycket de senaste åren i mina verk. Jag tror att konstverket blir mycket effektfullt på sin plats och i harmoni med den nya stationen, säger konstnären Juri Markkula.

Konstnärens arbete med konstverket

–Det är fortfarande en del fullskaletester kvar innan vi kan gå till produktion. I produktion tillverkas grundmaterialet i Tyskland och därefter sker målningen i Sverige och till sist gör vi monteringen på plats, säger Juri Markkula.

Juri Markkula har 20 års erfarenhet av tidigare gestaltningar bland annat för Citybanan i Stockholm och Riksutställningar. Hans arbete med konstverket till västra trågväggen börjar nu i sommar och kommer att pågå under projektets tid. Uppsättningen sker år 2024.

Gestaltningen och konstverket börjar vid södra änden av plattformarna där överdäckningen av betongtunneln slutar och går längs med hela plattformen, under de två broarna och slutar strax innan plattformens norra ände. Hela sträckan är ljussatt på kvällstid med LED armaturer som kastar ett släpljus uppifrån trågets överkant.

Fakta:

  • Beställare av konsten är Trafikverket och Jernhusen i samverkan med Varbergs kommun. Statens konstråd och kommunen är med i styrgruppen för hela konstprojektet. En viktig del i samarbetet är hur de olika delarna i respektive projekt ska kunna knytas samman och skapa en väl gestaltad helhetsmiljö. Här kan konsten få en central roll.
  • Den nya stationen ska fungera som en viktig länk mellan Varbergs stadskärna och havet konsten på trågväggen bidrar till att knyta ihop det.
  • Tråget löper i cirka 800 meter längs med kusten och blir som djupast vid början av perrongen, cirka nio meter. Konstverket begränsas till sex meter på höjden.
  • Tråget är ett landmärke i sig, en utdragen inverterad Varbergs fästning. Väggarnas lutning på 10 grader samlar dagsljus och mjukar upp och ger en nödvändig känsla av öppning uppåt.
  • På östra sidan gestaltas tråget med en terrassering av växtlighet.
  • Amarcord är en fransk-italiensk dramakomedifilm från 1973 i regi av Federico Fellini. Den vann en Oscar för bästa utländska film 1974. Amarcord är också ett italienskt dialektalt uttryck som betyder ”jag minns” på svenska.