Logga in
Logga in

Varbergstunneln Ny tid för trafiköppning

Vi har beslutat att flytta fram tiden för öppning av trafik från december 2024 till mitten av juli 2025. Inläckage i tunneln, omfattande tätningsarbeten och en allt för pressad tidsplan är orsakerna.

­Problemen med grundvatten som läcker in i tunneln under byggskedet har fortsatt att öka och omfattningen av tätningsarbetena har därför ökat markant. Det leder till att efterföljande arbeten inte kan starta i planerad tid.

– Vi sätter alltid säkerheten först och en allt mer pressad tidsplan ökar risken för arbetsolyckor, säger Johan Hjertström, Trafikverket och projektchef för Varbergstunneln.

Projektet har under våren analyserat riskerna och sannolikheten att tiden håller för att bli klara till trafiköppning i december 2024 har minskat betydligt.

– Vår samlade bedömning gör att vi fattar detta beslut nu. Vi bygger dubbelspår på en sträcka mellan Göteborg och Lund som idag är enkelspårig och en tunnel under Varbergs centrum. Vi vill framförallt se till att vi öppnar för trafik så snart vi kan för att möjliggöra effektiva resor för person- och godstrafik samt öka säkerheten utmed sträckan och bidra till fortsatt stadsutveckling i Varberg, säger Johan Hjertström.

Sista sprängningen i tunneln inom räckhåll

Den sista sprängningen i tågtunneln är planerad till senare i maj, men den kommer troligen också att flyttas fram några veckor beroende på hur nuvarande tätningsarbeten går.

–Idag har vi inte alls långt kvar av tågtunneln, drygt 100 meter. Vi vet att det finns besvärliga zoner med poröst berg och inläckage i det som återstår. Vi fortsätter att arbeta med att täta bergtunneln, vilket ger ett lyckat resultat och vi ser att inläckaget minskar, säger Johan Hjertström.

Sprickbildningen i berget, med inläckaget som följd, har gjort att projektet också den 15 mars skickat in en ansökan om utökat tillstånd att leda bort mer grundvatten till Mark- och miljödomstolen. Domen håller på att processas men kan dröja upp till ett år och fram till dess arbetar projektet med åtgärder för att få tunneln så tät som möjligt.