Logga in
Logga in

Varbergstunneln Nya stationen i Varberg tar form

Nu har bygget med plattformar till den framtida stationen börjat. Vi är flera parter som är inblandade i byggandet av Varbergs framtida station.

Semir Rujovic är projektingenjör och berättar hur arbetet med Varbergs nya station tar form och hur viktigt det är god samverkan när flera parter är inblandade i byggandet.

Varbergs nya station kommer ligga cirka 200 meter norr om dagens station. Trafikverket ansvarar för att bygga plattformar, trappor, rulltrappor, hissar och väderskydd. Varbergs kommun ansvarar för att bygga det nya stationsområdet och Jernhusen för det nya stationshuset.

­–Det viktiga när man är flera parter inblandade är att samverkan och samordning fungerar från planering till genomförande. Fokus ska vara på resenären hur de tar sig till och från tåget på ett tryggt sätt där öppenhet och ljus är viktiga faktorer, säger Semir Rujovic.

I februari 2024 ska allt arbete, även med stationsområde och stationshus, vara igång.