Logga in
Logga in

Varbergstunneln Tågstopp genom Varberg den 6-8 oktober

Vi stänger av tågtrafiken i tre hela dygn - fredag den 6 oktober, lördag 7 oktober samt söndag den 8 oktober. Det beror på att vi gör arbeten i och intill spåren.

Arbetena pågår dels vid Vareborg och Hamra i projektets södra del, dels från Varbergs station och norrut längs den nya godsbangården samt på delar av Viskadalsbanan.

—Det är mycket jobb vi ska hinna med under tiden avstängningen är. Vi ska spårrikta alltså justera spåren till rätt höjd- och sidoläge med en spårriktarmaskin. Dessutom lägga in nya spårväxlar och utföra arbeten med signalanläggningen, säger Stephan Larsson, Trafikverket och delprojektledare järnväg Varbergstunneln.

Projektet kommer även genomföra markarbeten samtidigt och montera spårnära bullerskydd.

Därför arbetar vi nätter och helger

Ibland behöver vi jobba natt och helg för att kunna arbeta säkert och störa tågtrafiken så lite som möjligt. En del spårnära arbeten kräver också att tågtrafiken stoppas. Tågstoppen sker oftast på nätter och helger då påverkan på tågtrafiken resandet blir som minst.

—För att hinna med så mycket som möjligt arbetar vi dygnet runt den här perioden. Du som bor i närheten kan uppleva störningar i form av buller. Gör du det kan du kontakta oss via våra vanliga kanaler, avslutar Stephan Larsson.

Hallandstrafiken rekommenderar dig som ska resa att vara ute i god tid och planera din resa. Res endast om du behöver under denna period för att lämna plats för dem som måste resa. Läs mer på Hallandstrafikens hemsida.