Logga in
Logga in
Ledningsarbeten pågår vid Varbergs bussterminal april till augusti.

Varbergstunneln Ledningsarbeten vid Varbergs bussterminal

Du som åker buss eller bor i området ska vara uppmärksam på att mellan den 8 april och 18 augusti pågår ledningsarbeten vid Varbergs bussterminal. Detta gör att busshållplatser får en ny placering.

Karta

Tillfälligt avstängda busshållplatser mellan den 8 april och den 18 augusti 2024 markerade med rött kryss.

Vi ska lägga nya vatten- och avloppsledningar och koppla ihop dem med brunnar i området.

Under tiden som arbetena pågår kommer trafiken på bussterminalen att påverkas. Fem befintliga busshållplatser (läge A, B, C, D och E) kommer att ersättas med två tillfälliga hållplatser; en intill Magasinsgatan 5, 7 och 9 samt en intill Kungsgatan 6 och 8. Observera att de snedställda parkeringsplatserna vid Kungsgatan 6 och 8 stängs tillfälligt för att ge plats åt en av de tillfälliga hållplatserna. 

Du som bor på någon av gatorna där hållplatserna placeras kan märka av ökad busstrafik.

Vi uppmanar alla som rör sig i området att följa aktuell skyltning och vara uppmärksamma på trafiken.

Läs mer på Hallandstrafikens hemsida om hur busstrafiken påverkas under tiden som ledningsarbetena pågår.