Logga in
Logga in
Stationen med plattformar är i ett öppet tråg. Över tråget går flera broar. Foto: Implenia Sverige AB

Varbergstunneln Vi närmar oss slutfasen

Vi har arbetat intensivt i vinter och i vår. Nu är mycket klart och du kan börja visualisera hur det kommer se ut i Varberg med tunnel, tråg, dubbelspår och ny station.

Tack till dig, och 3000 till, som kom och besökte oss på öppen arbetsplats den 2 juni. Du fick då själv möjligheten att se hur stort arbetet är, hur mycket som är klart och vad som pågår.

Den 2 juni öppnade vi vårt arbetsområde i centrum för allmänheten. Över 3000 nyfikna och glada besökare kom. Foto: Implenia Sverige AB.

Vi planerar att vara klara för att öppna för trafik på nytt dubbelspår i juli nästa sommar. Då kommer också stationshuset vara klart liksom halva delen av stationsområdet, den östra delen. Den västra delen kan börja byggas efter vi rivit den gamla järnvägsanläggningen. Efter trafiköppning kommer också ledningsomläggningar att pågå söder om stationen. Så allt är inte klart runtomkring, men det som behövs för att du ska kunna resa smidigt är det.

Tråget norr om tunneln

Norr om tunneln är det fokus på arbeten med den nya stationen och förberedelser inför spårbyggnationen i tråget som kör igång i början av augusti. Spårbyggnationen har startat  i Breared. 

Vi kommer totalt lägga cirka 35 000 meter spår i projektet. Det är ungefär lika långt som bilvägen mellan Varberg och Kalmar. Rälen levereras i 420 meter långa stycken som väger 25 ton var.

Vi jobbar på med återfyllning mot trågväggarna, den stora terrasseringen på trågets sydöstra sida, färdigställandet av de båda plattformarna, diverse tekniska installationer, signalarbeten för den nya järnvägen med mera. De heltäckande plattformstaken är på plats, precis som de första trapporna ner till plattformarna. Under sommaren fortsätter den nya stationen att ta form, bland annat med montage av glaspartierna över plattformarna, ståltrappor samt hisspartierna på gång- och cykelbron.

Kontakledningar på plats till dubbelspåret i tråget. Foto: Implenia Sverige AB.

Över plattformarna vid stationen byggs broar. Närmast gång- och cykelbron. Foto: Implenia Sverige AB.

Spår- och servicetunneln

I servicetunneln monteras dränmattor i liten skala för att skydda teknisk utrustning mot vatteninläckage.

I spårtunneln pågår främst signal- och telearbeten. Under vecka 36 börjar spåren läggas i den norra delen, så innan dess ska installationer och makadam vara på plats.

Installation av kabelränna i tunneln. Foto: Andreas Gärdnert, Gullers grupp.

Kabelränna och ledningar på plats i spårtunneln. Foto: Andreas Gärdnert, Gullers grupp

Breared

I Breared är det lugnare med arbeten. Återfyllnad och återställning av ytan ovan betongtunneln i Breared pågår, i dagsläget har den precis asfalterats.

Service- och spårtunnel samt tråg är klart i Breared. Här har vi lagt järnvägsspår. Foto: Implenia Sverige AB.

Varbergs kommun bygger stationsområdet

Efter sommaren startar kommunen arbetet med att bygga det nya stationsområdet. Vill du se läsa mer om arbetet, besök kommunens hemsida.