Logga in
Logga in

Arbete i december 2023

Nu pågår arbete med bland annat uppsättning av viltstängsel och avrinning till diken.

  • Bron vid Rosan byggs som en faunapassage väl tilltagen så att även älgar kan ta sig igenom. Den nya vägen går över bron i Rosan där vi också bygger en trafikplats. Arbete med att få avrinning till nyanlagt dike pågår.
  • Mellan Rosan och Vinkan har vi sprängt igenom berget som vi är självförsörjande på. Här pågår arbete med att utföra överdiket samt justera materialet för kommande arbeten med viltstängsel.
  • Den nya bron vid Vinkan är en faunapassage för större vilt som älgar. Här finns även en busshållplats och en pendlarparkering. Här pågår släntning  i anslutning till bron.
  • Mellan Nässjö och Gisshult sätts viltstängsel upp med bökskydd. De gröna partierna i viltstängslet är avisolerade öppningar som skydda viltstängslet från att bli strömförande vid nedfallande ledningar.