Logga in
Logga in

Jönköping Väg 40, Nässjö–Eksjö, mötesfri väg

Sträckan byggs om till mötesfri väg för att bli mer trafiksäker och framkomlig. Bygget har startat och beräknas vara klart hösten 2025.

Vad?

Vi bygger en mötesfri väg mellan Nässjö och Eksjö och en ny gång- och cykelväg på ca 11 km längs sträckan.

Varför?

För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för trafikanterna.

Nuläge

Arbetet har startat.

Om projektet

Aktuellt

Nu är den tillfälliga förbifarten vid Lövhult igång. Det är ett körfält i riktning mot Eksjö och ett mot Nässjö. Hastigheten är 50 kilometer i timmen på sträckan som är cirka 500 meter. Den tillfälliga förbifarten används under hela 2023. Under tiden bygger vi en ny bro och bredda den befintliga vägen. Tillfällig förbifart Lövhult.

Den tillfällig förbifarten innebär en säkrare arbetsmiljö för de som arbetar på vägen men också en ökad trafiksäkerhet för trafikanterna. Vi hoppas att du har förståelse för att det kommer att ta längre tid att ta sig fram på sträckan så länge arbetet med den mötesfria vägen pågår. Vi ber dig som trafikant att respektera skytningen och hålla hastigheten.

Så här byggs vägen

Sträckan är idag ca 14 km lång och vägen är mellan 9 och 12 meter bred. Mellan Vinkan och Rosan får vägen en ny sträckning, ca 2 km. Resterande 12 km av vägen breddas eller byggs om längs med nuvarande vägsträckning. Trafikmängden ligger mellan 5 200 och 9 200 fordon/dygn, varav 13 procent är tung trafik.

Gång- och cykelväg

Vi bygger en ny gång- och cykelväg på ca 11 km längs sträckan. Gång- och cykeltrafikanter hänvisas till Brånavägen för att sedan komma in på den nybyggda gång- och cykelvägen vid Gishultabro för att sedan kunna cykla tryggt och säkert till Aborrarondellen.

Busshållplatser och pendlarparkering

Några av busshållplatserna kommer att vara kvar och några kommer att flyttas. Totalt blir det nio busshållplatser i varje riktning och en ny pendlarparkering vid Vinkan. De busshållplatser som anpassas för personer med funktionsnedsättning är; Lövhult, Gisshult, Vinkan, Rosan och Persö.

Viltpassager

Dagens viltstängsel byts ut mot ett nytt längs med hela sträckan. Totalt bygger vi fem nya viltpassager som går under den nya vägen vid Lövhult, Vinkan, Rosan, Vixensjöarna och Allmänningsån. 

Nytt block

Karta över sträckan väg 40, Nässjö-Eksjö.

Tidsplan

1 Byggstart 2022

2 Beräknas vara klart 2025

Kontakt

Mikael Hårrskog

projektledare

Telefon: +46 10-123 68 85

Henrik Sommansson

biträdande projektledare

Telefon: +46 10-123 88 63

Dolvina Koutcho

projektingenjör

Telefon: +46 10-123 34 74

Emma Samuelsson

markförhandlare

Telefon: +46 10-123 80 73