Logga in
Logga in

Jönköping Väg 40, Nässjö–Eksjö, mötesfri väg

Sträckan byggs om till mötesfri väg för att bli mer trafiksäker och framkomlig. Bygget har startat och beräknas vara klart hösten 2025.

Vad?

Vi bygger en mötesfri väg mellan Nässjö och Eksjö och en ny gång- och cykelväg på ca 11 km längs sträckan.

Varför?

För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för trafikanterna.

Nuläge

Arbetet med att bygga om vägen pågår.

Om projektet

Aktuellt

  • Beläggningsarbete pågår veckorna 37 - 39, Sörängsrondellen- Gisshultsrondellen. Trafiken regleras med lots och trafikvakt på den 4 kilometer långa sträckan. Det blir stökigt och besvärligt när vi ska asfalterar. Vi ber om tålamod när det uppstår väntetider och att man som bilist har med det i planeringen av sin resa, att resan tar längre tid. Har du möjlighet att välja en annan väg – gör det!
  • Den tillfälliga förbifarten vid Lövhult innebär ett körfält i riktning mot Eksjö och ett mot Nässjö. Hastigheten är 50 kilometer i timmen på sträckan som är cirka 500 meter. Den tillfälliga förbifarten används under hela 2023 och innebär en säkrare arbetsmiljö för de som arbetar på vägen men också en ökad trafiksäkerhet för trafikanterna. Under tiden bygger vi en ny bro och breddar den befintliga vägen. Tillfällig förbifart Lövhult.

Påverkan trafik

Nu påverkas din restid, vi vill uppmana dig till att anpassa hastigheten efter rådande omständigheter och värna om personalen som arbetar på arbetsplatsen. Tack för visad hänsyn.

Så här byggs vägen

Sträckan är idag ca 14 km lång och vägen är mellan 9 och 12 meter bred. Mellan Vinkan och Rosan får vägen en ny sträckning, ca 2 km. Resterande 12 km av vägen breddas eller byggs om längs med nuvarande vägsträckning. Trafikmängden ligger mellan 5 200 och 9 200 fordon/dygn, varav 13 procent är tung trafik.

Gång- och cykelväg

Vi bygger en ny gång- och cykelväg på ca 11 km längs sträckan. Gång- och cykeltrafikanter hänvisas till Brånavägen för att sedan komma in på den nybyggda gång- och cykelvägen vid Gishultabro för att sedan kunna cykla tryggt och säkert till Aborrarondellen.

Busshållplatser och pendlarparkering

Några av busshållplatserna kommer att vara kvar och några kommer att flyttas. Totalt blir det nio busshållplatser i varje riktning och en ny pendlarparkering vid Vinkan. De busshållplatser som anpassas för personer med funktionsnedsättning är; Lövhult, Gisshult, Vinkan, Rosan och Persö.

Viltpassager

Dagens viltstängsel byts ut mot ett nytt längs med hela sträckan. Totalt bygger vi fem nya viltpassager som går under den nya vägen vid Lövhult, Vinkan, Rosan, Vixensjöarna och Allmänningsån. 

Nyheter

Karta över sträckan väg 40, Nässjö-Eksjö.

Tidsplan

1 Byggstart 2022

2 Beräknas vara klart 2025

Film

När en väg eller järnväg ska byggas eller byggas om måste Trafikverket ofta ta ny mark i anspråk. Här berättar vi om hur vi får tillgång till mark och vilka ersättningar fastighetsägaren kan få.

Film

När Trafikverket planerar och bygger vägar och järnvägar börjar vi med en omfattande planeringsprocess. Se en film som beskriver när och hur du kan påverka under denna process.

Kontakt

Mikael Hårrskog

projektledare

Telefon: +46 10-123 68 85

Henrik Sommansson

biträdande projektledare

Telefon: +46 10-123 88 63

Dolvina Koutcho

projektingenjör

Telefon: +46 10-123 34 74

Emma Samuelsson

markförhandlare

Telefon: +46 10-123 80 73