Logga in
Logga in

Jönköping Nässjö-Eksjö, elektrifiering

Målet med projektet är att skapa förutsättningar för attraktiva och hållbara personresor. Sträckan är 20 km lång och samordnas med övriga projekt i närheten.

Vad?

Vi planerar att elektrifiera järnvägen mellan Nässjö-Eksjö.

Varför?

För att skapa förutsättningar för attraktiva och hållbara personresor.

Nuläge

Under våren 2024 skickades järnvägsplanen till Länsstyrelsen i Jönköpings län för yttrande. Därefter kommer den att skickas till Trafikverket nationellt för fastställelse.

Om projektet

När projektet är klart får vi effektivare fordonsnyttjande, minskade trafikeringskostnader och minskade utsläpp från befintliga dieseldrivna tåg. Vilket innebär att när Regionen (Jönköpings länstrafik) köper in elektrifierade tåg kommer de att kunna användas på den här sträckan och på övriga sträckor runt om när banorna är elektrifierade.

Projektet omfattar

Tillsammans moderniserar och utvecklar vi järnvägen i norra Småland

Projektet ingår i en större upprustning av järnvägssystemet i norra Småland. Åtgärder kommer tillsammans att skapa en modern och mer attraktiv järnväg med ökad robusthet.

Här kan du läsa mer om upprustningen av järnvägssystemet i regionen.

Här ser du sträckan!

Tidsplan

Just nu pågår fältarbeten som tex inventering och inmätning av järnvägsanläggningen inför kommande projektering. Så här planerar vi framöver.

1 Järnvägsplan 2022–2024

2 Bygghandling 2024

3 Produktion 2026–2027

Film

När en väg eller järnväg ska byggas eller byggas om måste Trafikverket ofta ta ny mark i anspråk. Här berättar vi om hur vi får tillgång till mark och vilka ersättningar fastighetsägaren kan få.

Film

När Trafikverket planerar och bygger vägar och järnvägar börjar vi med en omfattande planeringsprocess. Se en film som beskriver när och hur du kan påverka under denna process.

Kontakt

Anders Axelsson

projektledare

Telefon: +46 10-123 77 44

Monica Funkquist

biträdande projektledare

Telefon: +46 10-124 43 31

Ahmed Alshami

projektingenjör

Telefon: +46 10-123 47 61

Gustav Henningsson

markförhandlare

Telefon: +46 10-123 54 51