Logga in
Logga in

Jönköping Nässjö-Vaggeryd, plankorsningsåtgärder

Trafikverket planerar för att öka säkerheten vid plankorsningar på sträckan Nässjö - Vaggeryd. Vi stänger ett stort antal plankorsningar och övriga förstärks med bland annat bommar.

Vad?

Plankorsningsåtgärder på sträckan Nässjö-Vaggeryd.

Varför?

För att öka säkerheten vid plankorsningar längs sträckan Nässjö-Vaggeryd.

Nuläge

Nu pågår lantmäteriförrättningar längs sträckan.

Om projektet

Längs med sträckan, Nässjö-Vaggeryd, finns ett 100-tal plankorsningar varav många är oskyddade. För att minska risken för plankorsningsolyckor på sträckan kommer vi att stänga alternativt att öka skyddet i befintliga plankorsningar. Där plankorsningarna stängs kommer vi att i vissa fall bygga ersättningsvägar. 

Vi har ansökt hos Lantmäteriet om att de ska upphäva servituten på ett antal plankorsningar. Lantmäteriet utreder ansökningarna i så kallade förrättningar och beslutar sedan om att upphäva servituten och var de nya enskilda ersättningsvägarna ska byggas. Efter att besluten har vunnit laga kraft kan vi börja riva och bygga. 

Hur berörs du?

Om du har rättighet att trafikera en plankorsning som ska stänga, kommer du att bli kontaktad och kallad till lantmäteriförrättning. Vilka åtgärder som ska utföras beslutas av Lantmäteriet i samband med att man beslutar om upphävande av överfartsservitut. Åtgärder som kan bli aktuella är exempelvis ersättningsvägar, fastighetsreglering av mark eller ekonomisk ersättning. Ofta en kombination av flera alternativ.

Tillsammans moderniserar och utvecklar vi järnvägen i norra Småland

Projektet ingår i en större upprustning av järnvägssystemet i norra Småland. Åtgärder kommer tillsammans att skapa en modern och mer attraktiv järnväg med ökad robusthet.

Här kan du läsa mer om upprustningen av järnvägssystemet i regionen.

Karta för Nässjö-Vaggeryd, plankorsningsåtgärder

Tidsplan

1 Byggstart 2022

2 Klart 2027

Film

När en väg eller järnväg ska byggas eller byggas om måste Trafikverket ofta ta ny mark i anspråk. Här berättar vi om hur vi får tillgång till mark och vilka ersättningar fastighetsägaren kan få.

Film

När Trafikverket planerar och bygger vägar och järnvägar börjar vi med en omfattande planeringsprocess. Se en film som beskriver när och hur du kan påverka under denna process.

Kontakt

Anders Axelsson

projektledare

Telefon: +46 10-123 77 44

Monica Funkquist

biträdande projektledare

Telefon: +46 10-124 43 31

Magnus Gyllemark

markförhandlare

Telefon: +46 10-124 22 44

Gustav Henningsson

markförhandlare

Telefon: +46 10-123 54 51

Eric Banck

projektingenjör

Telefon: +46 10-123 42 28