Logga in
Logga in

Jönköping Nässjö-Vaggeryd, plankorsningsåtgärder

Trafikverket planerar för att öka säkerheten vid plankorsningar på sträckan Nässjö - Vaggeryd. Det gör vi genom att stänga ett stort antal plankorsningar och sätta upp bommar.

Vad?

Plankorsningsåtgärder på sträckan Nässjö-Vaggeryd.

Varför?

För att öka säkerheten vid plankorsningar längs sträckan Nässjö-Vaggeryd.

Nuläge

Nu pågår lantmäteriförrättningar längs sträckan.

Om projektet

Ökad säkerhet 

Längs med sträckan, Nässjö-Vaggeryd, finns ett 100-tal plankorsningar var av många är oskyddade. För att minska risken för plankorsningsolyckor på sträckan kommer vi främst att stänga plankorsningar och sätta upp bommar. Där plankorsningarna stängs kommer vi att i vissa fall bygga ersättningsvägar. Andra åtgärder som kan bli aktuella inom projektet är exempelvis stängsel för att minska spårspring.

Vi har ansökt hos Lantmäteriet om att de ska upphäva servituten på ett antal plankorsningar. Lantmäteriet utreder ansökningarna i så kallade förrättningar och beslutar sedan om att upphäva servituten och var de nya enskilda ersättningsvägarna ska byggas. Efter att besluten har vunnit laga kraft kan vi börja riva och bygga. 

Hur berörs du?

Om du har rättighet att trafikera en plankorsning som ska stänga, kommer du att bli kontaktad och kallad till lantmäteriförrättning. Vilka åtgärder som ska utföras beslutas av Lantmäteriet i samband med att man beslutar om upphävande av överfartsservitut. Åtgärder som kan bli aktuella är exempelvis ersättningsvägar, fastighetsreglering av mark eller ekonomisk ersättning. Ofta en kombination av flera alternativ.

Tidsplan

1 Byggstart 2022

2 Klart 2025

Karta för Nässjö-Vaggeryd, plankorsningsåtgärder

Kontakt

Anders Axelsson

projektledare

Telefon: +46 10-123 77 44

Monica Funkquist

biträdande projektledare

Telefon: +46 10-124 43 31

Ahmed Alshami

projektingenjör

Telefon: +46 10-123 47 61

Anders Jonsson

delprojektledare

Telefon: +46 10-123 69 41

Magnus Gyllemark

markförhandlare

Telefon: +46 10-124 22 44

Gustav Henningsson

markförhandlare

Telefon: +46 10-123 54 51