Logga in
Logga in

Väg 842, Tenhult Vi behöver dina synpunkter!

Trafikverket planerar att bygga väg 842 utanför Tenhult för att flytta tung trafik från centrum. Nu är det snart dags för samråd. Från den 29 april finns samrådsunderlaget att hämta här på projektets webbplats.

Syfte med samrådet är att informera allmänheten om hur arbetet med projektet går, men också att få in värdefull kunskap om förhållanden som är viktiga att ta hänsyn till i det fortsatta arbetet. Efter samrådet fortsätter arbetet med stöd av de inkomna synpunkterna.

- Allmänheten, och särskilt de som bor i närheten av utredningsområdet sitter ofta på en unik kunskap om platsen, och vilka förutsättningar som finns där. De är viktiga för oss att ta del av, säger projektledaren Emma Helmersson.

Tiden då allmänheten kan lämna sina synpunkter på samrådsunderlaget är satt till 29 april - 22 maj 2024.

Enklaste sättet att lämna synpunkter är via ett formulär på projektets webbsida. Formuläret publiceras samtidigt som samrådsunderlaget.

Det går också bra att skicka in synpunkter till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge eller till investeringsprojekt@trafikverket.se, ange TÄHS-2023-000880.

För mer information kontakta projektledare Emma Helmersson, e-postadress: emma.helmersson@trafikverket.se,  Telefon: 010-123 57 31, eller biträdande projektledare Sigrid Gustavsson, e-postadress sigrid.gustavsson@trafikverket.se, telefon: 010-123 09 80.