Logga in
Logga in

Jönköping Väg 842, Tenhult

Vi planerar att bygga en ny väg utanför Tenhult för att flytta tung trafik från de centrala delarna och därigenom öka framkomlighet, trafiksäkerheten samt förbättra miljön i tätorten.

Vad?

Ny länsväg dimensionerad för 80 km/h nordväst om Tenhult.

Varför?

Ersätta befintlig väg för att minska tung trafik genom Tenhults samhälle, förbättra framkomlighet och trafiksäkerhet för samtliga trafikanter.

Nuläge

Projektet arbetar med att ta fram ett samrådsunderlag inför länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan.

Om projektet

Målet med projektet är att avlasta den befintliga vägen genom Tenhults samhälle. Vi tar fram ett samrådsunderlag vilket innebär att vi tar fram, bearbetar och analyserar underlag inom ett begränsat utredningsområde. Konsult är upphandlad för att ta fram underlaget.

Tillsammans moderniserar och utvecklar vi järnvägen i norra Småland

Projektet ingår i en större upprustning av järnvägssystemet i norra Småland. Åtgärder kommer tillsammans att skapa en modern och mer attraktiv järnväg med ökad robusthet.

Här kan du läsa mer om upprustningen av järnvägssystemet i regionen.

Tidplan

1 Vi påbörjar arbetet med vägplan Hösten 2023

2 Samråd 29 april till 22 maj

3 Lokaliseringsutredning Beräknas pågå under 2025

4 Vi fortsätter arbetet med vägplanen Beräknas pågå 2026-2029

5 Byggnation Beräknas pågå 2029-2031

Dokument

Här finns möjlighet att läsa, ladda hem och skriva ut dokument om projektet.

Projekt i närheten

Kontakt

Emma Helmersson

Telefon: +46 10-123 57 31

Sigrid Gustavsson

Telefon: +46 10-123 09 80