Logga in
Logga in

Jönköping Väg 842, Tenhult

Vi planerar att bygga en ny väg utanför Tenhult för att flytta tung trafik från de centrala delarna och därigenom öka framkomlighet, trafiksäkerheten samt förbättra miljön i tätorten.

Vad?

Ny länsväg dimensionerad för 80 km/h nordväst om Tenhult.

Varför?

Ersätta befintlig väg för att minska tung trafik genom Tenhults samhälle, förbättra framkomlighet och trafiksäkerhet för samtliga trafikanter.

Nuläge

Projektet arbetar med att ta fram ett samrådsunderlag inför länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan.

Om projektet

Målet med projektet är att avlasta den befintliga vägen genom Tenhults samhälle. Vi tar fram ett samrådsunderlag vilket innebär att vi tar fram, bearbetar och analyserar underlag inom ett begränsat utredningsområde. Konsult är upphandlad för att ta fram underlaget. I uppdraget ingår att titta på möjliga lösningar att samlokalisera vägen med ny järnväg mellan Byarum och Tenhult.

Tidsplan

1 Vi tar fram en vägplan Hösten 2023

2 Samråd I början av 2024

3 Vi fortsätter med vägplanen Beräknat 2024 - 2028

4 Byggnation Beräknat 2028 - 2030

Projekt i närheten

Kontakt

Emma Helmersson

Telefon: +46 10-123 57 31

Sigrid Gustavsson

Telefon: +46 10-123 09 80