Logga in
Logga in

Kalmar E22, Målbäcken–Gladhammar, mötesfri väg

Vi planerar att bygga om E22 Målbäcken–Gladhammar till en mötesfri väg med mitträcke. Genom att bygga om ökar vi trafiksäkerheten och framkomligheten på E22.

Vad?

Vi bygger om vägen till en mötesfri landsväg. Sträckan är på cirka 2,4 mil.

Varför?

Ombyggnaden till en mötesfri väg gör det smidigare att komma fram på sträckan. Trafiksäkerheten ökar också vilket leder till minskat antal döda och svårt skadade i trafiken.

Nuläge

Vi håller på att ta fram förfrågningsunderlag för att upphandla byggentreprenör för etapp 2 och entreprenadupphandling för etapp 3 och 4 är klar.

Om projektet

Mellan Oskarshamn och Västervik går E22, Målbäcken-Gladhammar. Trafikverket planerar för att bygga om den sträckan till mötesfri väg med mitträcke för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

Vi planerar även att bygga om flera busshållplatser utmed sträckan, samt bygga pendelparkeringar vid Misterhult och Mörtfors.

Sträckan Målbäcken-Gladhammar är uppdelad i 3 olika delområden:

  • Delområde 1: E22 Målbäcken–Bälö (arbetar med förfrågningsunderlag inför entreprenadupphandling)
  • Delområde 2: E22 Bälö–Häggebotorp, entreprenör Akeab Infra AB
  • Delområde 3: E22 Häggebotorp–Gladhammar, entreprenör Akeab Infra AB

Planerad byggstart

1 Målbäcken-Bälö Preliminärt 2024

2 Bälö-Häggebotorp hösten 2023

3 Häggebotorp-Gladhammar hösten 2023

Fler projekt på E22 i Kalmar

Kontakt

Mikael Hårrskog

Projektledare

Telefon: +46 10-123 68 85

Henrik Sommansson

biträdande projektledare

Telefon: +46 10-123 88 63

Rebecca Hansson

projektingenjör, Trafikverket

Telefon: +46 10-123 69 00

Annelie Bladh

markförhandlare, Trafikverket

Telefon: +46 10-123 01 31