Logga in
Logga in

Kalmar E22, Nygård–Gladhammar, mötesfri väg

E22, Målbäcken–Gladhammar byggs om till en mötesfri väg med mitträcke för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten på E22.

Vad?

Vi bygger om vägen till en mötesfri landsväg. Sträckan är på cirka 2,4 mil.

Varför?

En mötesfri väg gör det smidigare att komma fram på sträckan, trafiksäkerheten ökar vilket leder till minskat antal döda och svårt skadade i trafiken.

Nuläge

Byggnation av Bälö-Gladhammar har startat och upphandling av entreprenör på Målbäcken-Bälö pågår.

Om projektet

Pågående arbeten vår och sommar 2024

Akeab Infra AB abetar med ombyggnaden av E22, Bälö-Gladhammar till mötesfri väg. Sträckan beräknas vara klar 2026.

 • Vi breddar vägen i norrgående riktning från Bälö, vi tar även med anslutningar såsom vändöglor och busshållplatser. Arbetet pågår till sommaren i de sektioner där vi bygger ut till 2+1. Sedan vänder vi och breddar i södergående riktning, arbetet fortsätter in på hösten.
   
 • Bergschakt pågår och kommer fortsätta hela sommaren och hösten, detta sker i norrgående riktning från Bälö. Det kan bli kortare stopp i trafiken när vi utför sprängningsarbeten, vardagar kl 9-15.
   
 • Byte och förlängning av trummor sker löpande under sommaren och hösten, här får vi anpassa oss efter vädret då vissa trummor är väldigt djupa. 
   
 • Asfaltsarbetena är planerade att starta i mitten på augusti och hålla på så länger vädret tillåter, men sker i mindre omfattning efter till exempel arbeten med trumbyten.  

Vi har trafikanordningar längs delar av sträckan. Vilket innebär en begränsad framkomlighet. Vi jobbar löpande med att anpassa trafikanordningarna så framkomligheten inte begränsas i onödan. Men tänk på farten och var extra uppmärksam så att alla längs med vägen kommer hem tryggt. 

Tänk på att ett vägarbete innebär en ökad risk för olyckor. Respektera skyltning och de hastighetsbegränsningar som finns i anslutning till vägbygget. Vi hoppas att du har överseende med det. 

Tänk på att:

 • Vid plötsliga stopp eller olyckor släpp fram räddningstjänst. Det kan rädda liv!
 • Köra försiktigt när du passerar vägarbetsplatsen och följ skyltningen. Det som är din väg till arbetet är andras arbetsplats.
 • Kör du fortare går det inte snabbare – snarare tvärtom. Vid plötsliga inbromsningar skapas köer bakåt i trafikströmmen.
 • Fokusera på din körning – inte på arbetet vid sidan av vägen. Eventuella krockar påverkar trafiken särskilt mycket vid vägarbeten.
 • Du behöver minst en sekund på dig att reagera, och ytterligare två sekunder på dig att agera. Se därför till att hålla avståndet till bilen framför dig.

Mellan Oskarshamn och Västervik går E22, Målbäcken-Gladhammar. Nu bygger vi om sträckan Bälö-Gladhammar till mötesfri väg med mitträcke för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten. Det blir även om flera busshållplatser utmed sträckan, samt nya pendelparkeringar vid Misterhult och Mörtfors.

E22, Målbäcken-Gladhammar 

 • E22 Målbäcken–Bälö upphandling av entreprenör pågår
 • E22 Bälö–Häggebotorp, entreprenör Akeab Infra AB
 • E22 Häggebotorp–Gladhammar, entreprenör Akeab Infra AB

Karta över området!

E22_Målbäcken_Gladhammar-2000x1500px.jpg

Planerad byggstart

1 Målbäcken-Bälö Preliminärt 2024

2 Bälö-Häggebotorp hösten 2023

3 Häggebotorp-Gladhammar hösten 2023

Fler projekt på E22 i Kalmar

Kontakt

Mikael Hårrskog

Projektledare

Telefon: +46 10-123 68 85

Henrik Sommansson

biträdande projektledare

Telefon: +46 10-123 88 63

Rebecca Hansson

projektingenjör, Trafikverket

Telefon: +46 10-123 69 00

Annelie Bladh

markförhandlare, Trafikverket

Telefon: +46 10-123 01 31