Logga in
Logga in

Kalmar E22, Målbäcken–Gladhammar, mötesfri väg

E22 Målbäcken–Gladhammar byggs om till en mötesfri väg med mitträcke för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten på E22.

Vad?

Vi bygger om vägen till en mötesfri landsväg. Sträckan är på cirka 2,4 mil.

Varför?

En mötesfri väg gör det smidigare att komma fram på sträckan, trafiksäkerheten ökar vilket leder till minskat antal döda och svårt skadade i trafiken.

Nuläge

Vi håller på att ta fram förfrågningsunderlag för att upphandla entreprenör för Målbäcken-Bälö. Arbetet med att bygga om Bälö-Gladhammar har startat.

Om projektet

Mellan Oskarshamn och Västervik går E22, Målbäcken-Gladhammar. Trafikverket har startat med att bygga om sträckan Bälö-Gladhammar till mötesfri väg med mitträcke för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten. På delen Målbäcken-Bälö arbetar vi med att ta fram ett förfrågningsunderlag inför upphandling av entreprenör med planerad byggstart 2024.

Det blir även om flera busshållplatser utmed sträckan, samt nya pendelparkeringar vid Misterhult och Mörtfors.

E22, Målbäcken-Gladhammar 

  • E22 Målbäcken–Bälö (arbetar med förfrågningsunderlag inför upphandling av entreprenör)
  • E22 Bälö–Häggebotorp, entreprenör Akeab Infra AB
  • E22 Häggebotorp–Gladhammar, entreprenör Akeab Infra AB

Karta över området!

E22_Målbäcken_Gladhammar-2000x1500px.jpg

Planerad byggstart

1 Målbäcken-Bälö Preliminärt 2024

2 Bälö-Häggebotorp hösten 2023

3 Häggebotorp-Gladhammar hösten 2023

Fler projekt på E22 i Kalmar

Kontakt

Mikael Hårrskog

Projektledare

Telefon: +46 10-123 68 85

Henrik Sommansson

biträdande projektledare

Telefon: +46 10-123 88 63

Rebecca Hansson

projektingenjör, Trafikverket

Telefon: +46 10-123 69 00

Annelie Bladh

markförhandlare, Trafikverket

Telefon: +46 10-123 01 31