Logga in
Logga in

E4, Kånna –Toftanäs E4,Ljungby-Toftanäs flera klara arbete under 2022

Många arbeten håller på att färdigställas som trafikplats Lagan. En del är helt klara som Bergaåsens vattenskyddsområde.

Vattenskyddet är nu komplett genom Bergaåsens vattenskyddsområde. Vi färdigställer och förbereder flera arbeten längs med sträckan. Bland annat arbetar vi med:

  • förberedande arbeten inför flytt av trafiken söder om trafikplats  Ljungby norra.
  • uppfyllnadsarbeten för byggnation av droppe och ramp i trafikplats Ljungby norra.
  • det sista på haveriskyddet i södra änden av vattenskyddsområdet.
  • räcken och diken inför trafikflytt till östra sidan av E4 söder om trafikplats Lagan.
  • trafikplats Lagan som nästan är nästan färdigställd.
  • hyvling och VA-arbeten vid bro 834 i Ljungby.
  • släntbeklädnad med matjord utanför Ljungby.

Aktuellt under december 2022

Vecka 49-50, 2022 stänger vi väg 25 över E4 i Trafikplats Ljungby norra nr 80. Under tiden utför vi ett större arbete med att sänka befintlig E4 under bron i Trafikplatsen. Norrgående trafik på E4:an leds om på befintliga ramper. Trafiken för väg 25 leds om med orange vägvisning via kringliggande vägar och trafikplatser.

Från och med vecka 50 2022 till maj 2023 stänger vi gång- och cykeltrafik på
Banvallsleden under E4. Under tiden utför vi ett större arbete med att bredda befintlig bro på E4.

Gång och cykeltrafik leds om med orange vägvisning via Viaduktsgatan.
Ny gång och cykelbro under E4 vid Hovdingegatan öppnas i samband med att
Banvallsleden stängs.
Vi leder om trafiken från E4 till det mindre vägnätet för en säkrare arbetsmiljö för de
som arbetar längs med vägen men också för trafikanterna.