Logga in
Logga in

Arbete under augusti 2022

Nu är arbetet i full gång igen efter semestern. Vi kommer bland annat att arbeta norr om trafikplats Ljungby södra och vi har påbörjat arbetet med att färdigställa trafikplats Lagan.

I månadsskiftet juni/juli grävde vi igenom E4 för att lägga en dagvattenledning vid golfbanan i Lagan. Nu fortsätter arbetet med att färdigställa ledningen, brunnarna och att täta diket.

Vi har även påbörjat arbetet med att färdigställa trafikplats Lagan.

Den 15 augusti – 19 augusti 2022 kommer vägarbete på E4 norr om trafikplats Ljungby södra och ca 1,5 km norrut påverka trafiken.

Vi leder över trafiken i den norrgående filen på E4 för en säkrare arbetsmiljö för de som arbetar längs med vägen och för att du som trafikant ska få en bättre framkomlighet.

Under den här tiden flyttar vi mittvajern, utför linjemarkering, skyltar om och sätter barriär för att kunna leda om trafiken till den norrgående filen E4.