Logga in
Logga in

Arbete under november 2022

Nu pågår bland annat arbete med att förbereda inför beläggningsarbete på E4 genom norra delen av Ljungby. Vi bygger också nya påfartsramper och färdigställer sidoområden.

Arbete under november

  • Vi justerar bärlager inför beläggning av E4 genom norra delen av Ljungby.
  • Vi lägger VA och profilsänker E4 genom trafikplats Ljungby Norra.
  • Vi bygger ny påfartsramp söderut från trafikplats Ljungby Norra.
  • Vi färdigställer sidoområde norr om Ljungby.
  • Vi grundlägger för ytavvattningsränna i vattenskyddsområdet, i höjd med Vittaryd.
  • Vi gör klart för gjutning av markbetong i dropparna i trafikplats Lagan.
  • Vi justerar bärlager inför beläggning vid Lagan Å.

 

Aktuella omledning under november

  • Vecka 45-46, 2022 stänger vi ramperna i Trafikplats Lagan i olika skeden. Detta gäller dagtid och vardagar.
  • Vecka 45 utför vi ett större arbete med att färdigställa ramperna 211 och 212, se skiss.
  • Vecka 46 utför vi ett större arbete med att färdigställa ramperna 213 och 214, se skiss.

Trafiken leds om via Trafikplats Ljungby Norra och Trafikplats Hallsjö. Vi hoppas att du
har förståelse för detta och att du som trafikant visar hänsyn.

Vi leder om trafiken från E4 till det mindre vägnätet för en säkrare arbetsmiljö för de
som arbetar längs med vägen men också för trafikanterna.