Logga in
Logga in

Arbete under oktober 2022

Arbetet i oktober består bland annat av att vi förbereder för att flytta trafiken under vittarydsbroarna och att vi installerar en pumpstation mellan Ljungby och Lagan.

Arbete under oktober

  • Vi förbereder för att flytta trafiken under vittarydsbroarna där vägen är sänkt.
  • Vi installerar en pumpstation mellan Ljungby och Lagan.
  • Vi river huvudbalken från den gamla bron över Lagan Å.
  • Vi skyddar grundvattnet söder om lagan med tät duk och oljeavskiljare.

Aktuella omledning under oktober

Under 10-14 oktober, 2022 leder vi om södergående trafik från E4 mellan och trafikplats Toftaholm och trafikplats Hallsjö. Under tiden färdigställs arbetet med inmätning, fräsning, beläggning och linjemålning på södergående körbana på E4.

Den södergående trafiken leds om via väg 557 vilket innebär att det blir mer trafik än
vanligt på vägen. Vi hoppas att du har förståelse för detta och att du som trafikant visar
hänsyn.

Vi leder om trafiken från E4 till det mindre vägnätet för en säkrare arbetsmiljö för de
som arbetar längs med vägen men också för trafikanterna.