Logga in
Logga in

Arbete under september 2022

Arbetet under september innebär att vi färdigställer moment som inte är helt klara. Vi har också några arbeten som kräver omledning av trafiken.

Arbetet under september består av att vi:

  • färdigställer breddning, VA och viltstängsel mellan Ljungby norra och Lagan.
  • färdigställer de täta dikena och avvattningen genom vattenskyddsområdet.
  • säkrar slänterna och vägen äver Vittarydsbron.
  • terrasserar för 4 körfält genom Ljungby.

Aktuella omledningar under september

  • Den 5-16 september 2022 stänger vi Vittarydsvägen (väg 559) som går över E4. Följ orange vägvisning och kör försiktigt. Under tiden utför vi ett större arbete med stödkonstruktioner på den på befintlig bron över E4. Omledningväg!
  • Den 5 – 30 september 2022 leder vi över trafiken till norrgående fil på E4 mellan trafikplats Hallsjö och trafikplats Toftaholm. Under tiden färdigställs arbetet med inmätning, fräsning, beläggning och linjemålning i södergående fil på E4. Avfartsramp Hallsjö i södergående riktning kommer vara avstängd, trafikanter hänvisas till Toftaholms och Lagans trafikplats.