Logga in
Logga in

Arbete under april 2023

Nu pågår arbete med ombyggnad av trafikplats Ljungby norra och vi arbetar på den näst sista gång- och cykelvägen i projektet.

Arbete under april 2023

  • Vi arbetar med den näst sista gång- och cykelbron i projektet.
  • Bullervallen längs E4 höjs mellan Bolmstadsvägen och Bredemadsvägen.
  • Vi bygger om trafikplats Ljungby norra genom droppar som ska knyta ihop de södergående ramperna med väg 25 och Näsvägen.
  • Viaduktgatan är avstängd för all trafik då sprängningsarbete pågår för att kunna bredda bron.

Aktuellt under april 2023

  • Bredemadsvägen under E4 är stängd. Trafikverket har utfört ett större arbete med att byta kantbalk på befintlig bro på E4. Nu arbetar Ljungby kommun med VA-arbeten som beräknas vara klara i mitten på april.
  • Från den 23 januari till och med den 30 juni 2023 stänger vi Viaduktgatan under E4. Under tiden utför vi ett större arbete med att bredda befintlig bro på E4. Trafiken leds om med orange vägvisning via kringliggande vägar, se karta. Gång och cykeltrafik kommer att kunna passera.

Vi leder om trafiken för en säkrare arbetsmiljö för de som arbetar längs med vägen men också för trafikanterna.