Logga in
Logga in

Arbete under augusti månad 2023

Nu förbereds bron över Viaduktsgatan med tätskikt och räcken inför asfaltering vecka 36. Vi schaktar bort förbifarterna som använts under byggnationen av broarna i Ljungby.

Vecka 36 sker asfaltering på E4 över Viaduktsgatan. Vi flyttar även över trafiken för att byta det gamla tätskiktet på den befintliga delen av bron.

Viaduktgatan är snart återställd. Den öppnas i september då är det grus som gäller, asfaltering är planerad till vecka 40.

Vi genomför åtgärder sim innebär att vi återställer efter den senaste tidens skyfall för att förhindra framtida skador på sträckan.