Logga in
Logga in

Arbete under december månad

Omledning av norrgående trafik för väg E4 Hamneda-Ljungby den 11 - 14 december, 2023. Under tiden målar vi linjer och flyttar skyddsbarriärer för fortsatt trafikflöde samt kommande arbeten.

Jonab AB är Entreprenör för etappen E4, Kånna-Ljungby som den 11 - 14 december leder om norrgående trafik från trafikplats 78, Hamneda till trafikplats 79, Ljungby södra via omledningsväg 582, se blå linje på kartan. Trafikvakter finns mellan kl.15 - 18 vid Berghemsrondellen samt Rosendalsrondellen.

Den nya rampen för norrgående trafik vid trafikplats 79, Ljungby södra öppnas för trafik innan omledningen.

Under omledningen målar vi linjer och flyttar skyddsbarriärer för fortsatt trafikflöde samt kommande arbeten.

När omledningen är klar sänks hastigheten på E4 genom arbetsområdet till 70 km/tim.