Logga in
Logga in

Arbete under februari 2023

Under februari öppnar vi fyra körfält ner till trafikplats Lagan. Vi färdigställer räcken och viltstängsel längs sträckan.

Arbete under februari 2023

  • Under februari öppnar vi fyra körfält ner till trafikplats Lagan.
  • Nu är grundvattenskyddet längs E4 komplett med dagvattenmagasin, avstängningsventiler och oljeavskiljare.
  • Nu färdigställer vi den östra sidan av nya E4 med räcken och viltstängsel inför trafikflytt i februari.
  • Viaduktgatan i Ljungby är avstängd för biltrafik. Under tiden utför vi vatten- och avloppsarbeten samt breddning av bron.

Aktuellt under februari 2023

  • Från den 9 januari till och med den 17 februari 2023 stänger vi Bredemadsvägen under E4. Under tiden utför vi ett större arbete med att byta kantbalk på befintlig bro på E4. Trafiken leds om med orange vägvisning via kringliggande vägar, se karta.
  • Från den 23 januari  till och med den 30 juni 2023 stänger vi Viaduktgatan under väg E4. Under tiden utför vi ett större arbete med att bredda befintlig bro på E4. Trafiken leds om med orange vägvisning via kringliggande vägar, se karta. Gång och cykeltrafik kommer att kunna passera.

Vi leder om trafiken för en säkrare arbetsmiljö för de som arbetar längs med vägen men också för trafikanterna.