Logga in
Logga in

Arbete under juni 2023

I trafikplats Ljungby norra förbereder vi för asfaltering och för att återigen öppna upp Näsvägen. Arbetet med bron över viaduktgatan är i full gång.

De sista trummorna under E4 genom Ljungby förlängs för att passa den breddade vägen. Arbetet på Viduktgatan är i full gång under tiden kan gående passera genom en portal i ställningen. Längst i söder leds trafiken över på den nybyggda, västra sidan för att få ner hastigheten förbi brobygget.