Logga in
Logga in

Arbete under mars 2023

Nu är fyra körfält mellan trafikplats Ljungby norra och trafikplats Lagan öppna men en del arbete kvarstår som slänter och räcken.

Arbete under mars 2023

  • Mellan Ljungby norra-Lagan är fyra körfält öppna. Det som kvarstår på sträckan är att färdigställa slänter, trummor och viltstängsel plus räckesarbeten på den västra sidan. 
  • Vi monterar en prefabricerad bro på sträckan mellan trafikplatserna Ljungby norra och Ljungby södra.
  • Vi breddar bron på Viaduktgatan med hjälp av rörspont.
  • Vi kommer snart att montera den nya gång- och cykeltunneln på Banvallsleden.
  • Viaduktgatan är avstängd för fordonstrafik nu pågår spontarbete för att säkra befintlig E4 vid brobreddning.

Akruellt under mars 2023

Bredemadsvägen under E4 är stängd. Trafikverket har utfört ett större arbete med att byta kantbalk på befintlig bro på E4. Nu arbetar Ljungby kommun med VA-arbeten som beräknas vara klara i mitten på april.

Från den 23 januari  till och med den 30 juni 2023 stänger vi Viaduktgatan under väg E4. Under tiden utför vi ett större arbete med att bredda befintlig bro på E4. Trafiken leds om med orange vägvisning via kringliggande vägar, se karta. Gång och cykeltrafik kommer att kunna passera.

Vi leder om trafiken för en säkrare arbetsmiljö för de som arbetar längs med vägen men också för trafikanterna.