Logga in
Logga in

Arbete under september/oktober månad

Nu pågår arbetet med att färdigställa den påbörjade etappen mellan trafikplats Toftaholm - Ljungby. Arbetet beräknas vara klart hösten 2023.

  • Nu har vi motorväg från trafikplats Toftaholm till Ljungby norra.
  • Det pågår arbete med montering av bullerskärmar genom Ljungby.
  • I trafikplats Ljungby norra färdigställs arbete med slitlager, vägmarkering, skyltar och belysning.
  • I trafikplatserna har vi byggt viltuthopp där vilt som tagit sig in på vägområdet kan ta sig tillbaka ut igen.
  • Delbesiktning sker i efterhand på färdigställda etapper.
  • Vi har gjort en delbesiktning på en pumpstation.