Logga in
Logga in

2 mil ny motorväg med 120 km/tim

Den 26 september, 2023 höjdes hastigheten mellan trafikplats Toftanäs och trafikplats Ljungby norra från 100 km/tim till 120 km/tim på sträckan.

Det rör sig om sammanlagt 2 mil av totalt 3,2 mil nybyggd motorväg. Den påbörjade sträckan E4, Ljungby-Toftanäs är ca 25 km och blir klar hösten 2023.

Vägens hastighet

Beslut om en väg ska vara motorväg beslutas av länsstyrelsen. Hastigheten blir då per automatik 110 kilometer per timme förutsatt att vägen uppfyller kriterierna för motorväg enligt VGU (vägars och gators utformning). Trafikverket har mandat att höja den hösta tillåtna hastighet till 120 km/tim på motorväg om vägen uppfyller kriterierna enligt VGU.