Logga in
Logga in
Här sker arbete med bron inför gjutning. Vi förlänger bron över en enskild väg som går söder om Kånna. Foto: Carl Frenliden, Trafikverket

Arbete under april 2024

Vi arbetar med terrassering, schakt, broar och bergsprängning längs med den södergående sträckan.