Logga in
Logga in

Arbete under januari/februari 2024

Nu pågår arbete med bullervallen och uppbyggnad av påfartsramp i södergående riktning från trafikplats Ljungby södra.

Pågående arbete under januari/februari 2024

  • Uppbyggnad av påfartsramp i södergående riktning från trafikplats Ljungby Södra.
  • Fortsatt vegetationsavtagning och schaktning längs södergående sträckning.
  • Massupplägg för bullervallen.