Logga in
Logga in

Arbete under mars 2024

Arbetet med att bygga ut den sista etappen på ca 7 km pågår för fullt. Etappen sträcker sig mellan Kånna i söder till norr om trafikplats Ljungby södra.

Vi breddar även bron som går över en enskild väg söder om Kånna och startar snart upp arbetet med den nya bron vid Berghem. 

Vi bygger södergående körfält under 2024 och norrgående körfält under 2025 då hela projektet beräknas vara klart.

Nu arbetar vi med bullervallen i söder vid Berghem, breddar det södergående körfältet och utför sprängningsarbeten på sträckan.

Vi har byggt en ny påfartsramp i norrgående riktning i Trafikplats Ljungby Södra som öppnas när anslutningen från väg 25 är klar. Under byggtiden används den när vi leder om trafiken.