Logga in
Logga in

Arbete under sommaren 2024

Arbetet fortsätter längs med den befintliga sträckan i södergående riktning med bland annat byggnation av trafikplats Ljungby södra, broarbeten och asfaltering.