Logga in
Logga in

Kronoberg Väg 555, Mjälen–Tannåker, gång- och cykelväg

Vi planerar bygga en gång- och cykelväg mellan Mjälen och Tannåker tillsammans med Ljungby kommun. Det gör vi för att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten för gående och cyklister.

Vad?

Vi bygger gång- och cykelväg mellan Mjälen och Tannåker.

Varför?

För att öka säkerheten och framkomligheten för gående och cyklister.

Nuläge

Vi tar fram en vägplan.

Om projektet

Ljungby kommun planerar att lägga ledningar för vatten och avlopp från Ljungby till Tannåker. I samband med det planerar Trafikverket och kommunen att bygga en ny gång- och cykelväg längs väg 555 mellan Mjälen och Tannåker, en sträcka på nio km. Denna vägplan gäller etapp 2, som tar vid i söder där etapp 1 (Hovdinge–Mjälen) slutar.

Syftet med gång- och cykelvägen är att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Den bidrar även till att området kring sjön Bolmen blir attraktivare för boende, turism och rekreation. När vi gör det säkrare och lättare för fler att cykla bidrar vi också till att förbättra hälsa och miljö.

Hela projektet samfinansieras av Trafikverket och Ljungby kommun. Ljungby kommun är byggherre för projektet. Läs mer om VA-ledningar på Ljungby kommuns webbplats via länken nedan.
Överföringsledning för vatten och avlopp Ljungby–Bollstad (Ljungby kommuns webbplats)

Tidsplan

Samrådsunderlaget finns under Dokument.

Vi bjöd in till fysiskt möte alternativt telefonmöte som allmänheten kunde boka in sig på. Samrådshandlingen finns under Dokument.

3 Granskning av vägplan Hösten 2022

4 Byggstart Tidigast 2026

Översiktskarta

Kartan visar sträckningen för den planerade gång- och cykelbanan. Den går längs väg 555, börjar vid Tannåker i norr och slutar vid Mjälen i söder.

Kontakt

Mats Fridlund

Projektledare

Telefon: 0372-78 93 54

Anna Karlsson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 69 66

Wilhelm Bengtsson

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 32 19