Logga in
Logga in

Norrbotten E10, ny rastplats Kiruna

Vi planerar för en ny rastplats i anslutning till E10 i Kiruna.

Vad?

Ny rastplats nedanför Luossavaara i Kiruna.

Varför?

Trafikverkets rastplatser bidrar till trafiksäkerheten genom att ge alla trafikanter möjlighet till rast och vila .

Nuläge

Planering.

Om projektet

Rastplatser fyller en viktig funktion genom att ge trafikanter möjlighet till rast och vila. Trafikverket har som målsättning att det ska finnas rastplatser med 50 till 100 kilometers avstånd längs det nationella stamvägnätet, där E10 ingår. Idag finns rastplatserna Bessesjohka, 73 kilometer norrut från Kiruna, och Lappeasuando, 65 kilometer söderut. Det finns behov av ytterligare en rastplats mellan dessa.  

Vi har därför tagit fram en vägplan för att bygga en rastplats i anslutning till E10 nedanför Luossvaara skidbacke i Kiruna. Byggstart planeras till 2024.

Den nya rastplatsen kommer att erbjuda:

  • Parkeringsytor för personbilar, husbilar/husvagnar och lastbilar.
  • Byggnad med toaletter och latrintömning.
  • Fikabord både under tak och utomhus.
  • Lekplats.

Rastplatsen ska passa in i den omgivande miljön

Gestaltningen av rastplatsen är genomtänkt för att passa in i den unika miljön med utsikt över Kirunavaara och fjällvärlden. Byggnaden kommer att utformas med ett framträdande rakt tak som blir en enkel men tydlig siluett sett från E10. Mellan tak och grund kommer det finnas norrskensbelysta vindskärmar i glas. Norrskensljuset är kommer sakta skifta i intensitet och färg

Buskar och växter är noga utvalda för det vindutsatta läget och för att passa in i omgivningen. På rastplatsen kommer det även finnas gångstig längs slänten som uppmuntrar till rörelse och som leder vidare till skidbacken och upp på Luossavaaras topp.

Kontakt

Emma Viklund

Projektledare

Telefon: +46 10-123 21 28