Logga in
Logga in

E10, ny rastplats Kiruna Nu får E10 en ny rastplats i Kiruna

I mitten av maj startar Trafikverket arbetet med att bygga en ny rastplats för trafikanter på E10. Till hösten kan rastplatsen vid foten av Luossavaara med utsikt över fjällvärlden öppna.

Rastplatsen ska korta avståndet mellan dem som finns idag norr och söder om Kiruna och erbjuda trafikanter möjlighet till rast och vila.

– Rastplatser fyller en viktig funktion och ska ge möjlighet till pauser för trafikanter. Vårt mål är att det inte ska vara längre än 10 mil mellan dem, vilket det är idag i området. På den nya rastplatsen kommer det att finnas parkeringsytor för både personbilar, husvagnar, husbilar och lastbilar. Men också en byggnad med toaletter, och utomhus fikabord och en lekplats, säger Emma Viklund, projektledare.

Rastplatsen ska passa in i den omgivande miljön med utsikt över Kirunavaara och fjällvärlden. Buskar och växter är noga utvalda för att klara hårda vindar och för att passa in. På rastplatsen kommer det även finnas en gångstig längs slänten som uppmuntrar till rörelse och som leder vidare till skidbacken och mot Luossavaaras topp.

– Miljön runt rastplatsen är unik och kommer erbjuda en fantastisk utsikt. Vi har jobbat en hel del med gestaltningen så rastplatsen ska passa in i landskapet. Byggnaden kommer till exempel att utformas med ett framträdande rakt tak som ger en tydlig siluett sett från E10. Glaspartier vid byggnaden kommer fungera som vindskärmar och vara upplysta likt ett norrsken och skifta i intensitet och färg, säger Emma Viklund.

Trafikverket har även planer på att återbruka artiklar från andra delar av Kiruna till rastplatsen.

– Vi kommer att testa återbruka ett bänkbord och lite lekutrustning från de delar av gruvstadsparken i Kiruna som snart ska stängas. Vår förhoppning att det kan ge ringar på vattnet och möjliggöra för mer återbruk inom Trafikverket och mellan olika aktörer i framtida projekt, säger Emma Viklund.

Fakta Trafikverkets rastplatser

Rastplatser fyller en viktig funktion genom att ge trafikanter möjlighet till rast och vila. Trafikverket har som målsättning att det ska finnas rastplatser med 50 till 100 kilometers avstånd längs det nationella stamvägnätet, där E10 ingår. Idag finns rastplatserna Bessesjohka, 73 kilometer norrut från Kiruna, och Lappeasuando, 65 kilometer söderut. Trafikverket har sett ett behov av ytterligare en rastplats mellan dessa och bygger därför en i Kiruna.  På en rastplats är det tillåtet att stanna upp till 24 timmar, för längre vistelse krävs tillstånd. 

 

Kontakt

Emma Viklund

Projektledare

Telefon: +46 10-123 21 28